HJEMMESIDE I NYHETER I FORHANDLERE I KUNDESTØTTE

Lacanche

Se connecter

Juridisk informasjon

Informasjonen på dette nettstedet kan endres uten forvarsel.
Bilder og tekst på dette nettstedet er ikke juridisk bindende.
Tolcon AS har opphavsrett på nettstedet samt alt nåværende og fremtidig innhold på nettstedet som ikke eies av tredjeparter.
Tillatt bruk:
Tolcon AS gir brukeren, i form av begrenset tillatelse i henhold til disse vilkårene og betingelsene, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og gjenkallelig tilgang til nettstedet samt tillatelse til å vise, bruke, laste ned og kopiere nettstedets nåværende og fremtidige innhold utelukkende til privat, ikke-kommersiell og informativ bruk.
Dette nettstedet og dets innhold skal ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges eller på annen måte brukes til kommersielle formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Tolcon AS.
Ansvarsfraskrivelse:
Brukeren er uttrykkelig enig i at bruk av dette nettstedet skjer fullt og helt på egen risiko. Nettstedet og alt dets innhold vises «som det fremkommer» og Tolcon AS gir ingen garantier av noe slag, det være seg uttrykte eller implisitte, for nøyaktigheten i nettstedets innhold. Tolcon AS kan ikke garantere for at nettstedet vil fungere uten avbrudd eller feil, eller at nettstedet eller serveren er fri for virus og andre skadelige komponenter.
Tolcon AS, dets eiere, styremedlemmer, ledere, ansatte, leverandører, forhandlere og/eller representanter står ikke ansvarlig for noe som helst tap eller skade – direkte, indirekte eller følgeskade – som brukeren kan lide, eller noen som helst utgifter av en hvilken som helst natur som han eller hun kan pådra seg, og som oppstår direkte eller indirekte som følge av bruk av nettstedet og/eller dets innhold.
Tolcon AS, dets forhandlere eller leverandører er ikke ansvarlig for noen direkte eller indirekte, spesielle følgeskader eller andre typer skader som brukeren lider eller pådrar seg i sammenheng med hans/hennes bruk av, eller manglende evne til å få tilgang på eller bruke, innholdet eller nettstedet som sådan eller hvilken som helst annen funksjonalitet på nettstedet eller lenkede nettsteder, selv i tilfeller der Tolcon AS gis uttrykkelig beskjed om dette.
Brukeren skal holde Tolcon AS, dets eiere, styremedlemmer, ansatte, ledere, forhandlere, leverandører eller representanter skadesløse, nå og i fremtiden, fra ethvert tap og enhver skade som brukeren lider eller erstatningsansvar som denne pådrar seg overfor tredjepart, og som oppstår som et resultat av bruken av dette nettstedet.
Tolcon AS - Alle rettigheter forbeholdes.

Cookies:
Under din første tilkobling til dette nettstedet, indikerer et varsel bruk av informasjonskapsler.
Hvis du fortsetter å surfe, brukes disse informasjonskapslene for å analysere publikum via Google Analytics-tjenesten.

Du kan administrere, slette eller blokkere disse informasjonskapslene når som helst i delen "Personvern" i nettleserens preferanser.

___________

Kontakt:

tolcon(_AT_)tolcon.no