HJEMMESIDE I NYHETER I FORHANDLERE I KUNDESTØTTE

Lacanche

Se connecter

Tilbehør

VarmeplateVarmeplate

Denne emaljerte jernplaten plasseres i stedet for de originale grillristene. Man kan her lage varmesoner slik at maten kan putre eller holdes varm ved å justere en eller begge brennerne.