HJEMMESIDE I NYHETER I FORHANDLERE I KUNDESTØTTE

Lacanche

Se connecter

Historie

Historien til landsbyen, Lacanche, er tett knyttet til metallurgisk industri som har vært en viktig del av landsbyen siden middelalderen. Det ble på den tiden bygget en smie for å utnytte jern og dra nytte av vannressurser som det finnes mye av i området.
Hertugen av Bourgogne fikk på 1400-tallet bygget et støperi på et sted kalt «La Canche». I 1763 fikk den lokale jordeieren, Jean-Baptiste Richard de Curtil konstruert en masovn.

Noen få år etter den franske revolusjonen, fortsatte Jacques-Etienne Caumartin å dra nytte av smiene og viderutvikle stedet, og foretok nye investeringer for å forbedre kvaliteten på støperiet og øke produksjonskapasiteten. Ferdinand Coste og hans arvinger skulle komme til å bidra til vekst innenfor industrien gjennom hele 1800- og 1900-tallet.

I dag bygges Lacanche komfyrer på det samme stedet.